Construma 2019 v Budapešti

Výstava v maďarskom hlavnom meste v Budapešťi