Je potrebný externý prívod vzduchu?

Podľa slovenských noriem, nie je nutné realizovať externý prívod vzduchu ku krbu, avšak my to odporúčame. Každý z modelov krbov Deltako, má konštrukčne vyriešený externý prívod vzduchu v spodnej časti krbovej vložky. Stačí na to plastová rúrka s vnútorným priemerom Ø120 mm, ktorej jeden koniec vyústi napr. na vonkajšej časti múru rodinného domu a druhý koniec sa pripojí do dolnej časti konštrukcie krbovej vložky. Je možné to realizovať aj s menším priemerom rúrky napr. Ø100 mm.

Odporúčame však väčší priemer rúrky, aby sa v prípade rôznych prehnutí rúrky pri pripájaní, dostalo do krbovej vložky potrebné množstvo vzduchu. Externý prívod vzduchu je najčastejšie vedený v podlahe, alebo cez zadnú stenu, alebo múr rodinného domu a vždy je privedený k miestu realizácie stavby krbu. Ak konštrukcia domu nedovoľuje priviesť vzduch zvonka cez múr, rieši sa to privedením interného vzduchu napr. z podkrovia. V tomto prípade je potrubie vedené z podkrovia, dierou v strope. Okrem rúrky s priemerom Ø120 mm, existuje aj systém plochej plastovej rúrky, ktorej výhodou je väčšia flexibilita umiestnenia v interiéri.