Ako správne založiť oheň v krbe?

Väčšina z nás je zvyknutá zakladať oheň v krbe tradičným spôsobom. To znamená, že zospodu umiestnime menšie kusy dreva, na to položíme hrubšie a na vrchnú časť dáme najhrubšie kusy dreva, pričom zapaľujeme zospodu (do spodnej časti umiestňujeme aj podpaľač). Aby sme však vytvorili esteticky i funkčne dokonalejší plameň, je potrebné využiť inovatívne postupy i pri tak zdanlivo jednoduchej činnosti. Pred založením ohňa, je dôležitá aj príprava. To znamená, pripravíme si potrebné množstvo suchého dreva, od najhrubších kusov až po tenké tzv. triesky.

Do ohniska uložíme drevo nasledujúcim spôsobom: na spodnú časť umiestnime hrubšie kusy, na ne položíme tenšie, na ne položíme podpaľač a na vrchnú časť dáme tenké tzv. triesky. Klapku externého prívodu vzduchu na krbovej vložke nastavíme do polohy OTVORENÉ. Potom je potrebné zapáliť oheň, ale na vrchnej časti, s podpaľačom a tenkými trieskami, ďalej zatvoríme výsuvný systém krbovej vložky smerom nadol a začneme si užívať krásu praskajúceho ohňa i tepla, ktoré začne krbová vložka produkovať do nášho interiéru.

Z hornej časti od tenších triesok sa oheň ďalej rozšíri na hrubšie kusy dreva, do strednej a spodnej časti ohniska. Výhodou horného zapaľovania v ohnisku je to, že sa komín rýchlejšie dostáva do potrebnej prevádzkovej teploty, čím sa efektívnejšie využíva vyprodukovaná energia. Vzhľadom k tomu, že horná časť s trieskami začne okamžite horieť, vytvorí sa menší dym, ktorý naštartuje aj správny ťah komína. Týmto spôsobom zapálenia ohňa minimalizujeme aj zadymenie priestoru i začiernenie skla krbovej vložky.

Oheň v krbovej vložke si jednoduchým spôsobom regulujeme pákou klapky komína, i externého prívodu vzduchu. Vďaka tomu môžeme i znížiť množstvo vzduchu prichádzajúceho do spaľovacej komory, plameň je tým pádom menší a vložka takto produkuje menej tepla, čo nám prinesie aj dlhšie spaľovanie dreva.