Aké drevo je najlepšie na kúrenie? Všímajte si jeho výhrevnosť!

Každé palivo sa vyznačuje inou výhrevnosťou a práve podľa nej si potom vyberáme, čím je najvhodnejšie kúriť. Čo je to tá výhrevnosť a aké je najlepšie drevo na kúrenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to výhrevnosť?

Za výhrevnosť sa považuje vlastnosť akéhokoľvek paliva, ktorá určuje, koľko energie sa uvoľní pri úplnom spálení jednej jednotky, pričom obvykle je to je jeden kilogram. Výhrevnosť patrí k základným fyzikálnym parametrom týkajúcich sa palív. Jej jednotkou je podiel energie a množstva. Výhrevnosť sa potom určuje pomocou kalorimetra.

Laicky povedané nám táto jednotka ukazuje, koľko tepla môžeme z daného dreva získať, resp. koľko tepla dané palivo uvoľní pri spálení. Odvíja sa najmä od druhu dreva, jeho vlhkosti aj kvality. Vo všeobecnosti platí, že čím je drevo tvrdšie, tým má väčšiu fyzikálnu hustotu, väčšiu hmotnosť aj výhrevnosť.

Vplyv vlhkosti na výhrevnosť dreva

Nezávisle od druhu dreva je výhrevnosť ovplyvňovaná aj vlhkosťou. Čím je vlhkosť vyššia, tým je výhrevnosť dreva menšia. Je to spôsobené tým, že časť uvoľneného tepla zo spaľovania dreva je využitá na odparovanie vody z dreva. Kúriť mokrým drevom sa jednoducho nevyplatí, pretože rozdiely vo výhrevnosti medzi čerstvým a suchým drevom sú naozaj veľké.

Najlepšie drevo do krbu

Na kúrenie v krboch je najviac vyhľadávané tvrdé listnaté drevo, a to najmä preto, že jeho horenie nesprevádza prskanie typické pre ihličnany a horí dlho. Hoci má ihličnaté drevo vyššiu výhrevnosť, je menej obľúbené práve kvôli spomínanému prskaniu a iskreniu. Do krbov sú vhodné aj niektoré druhy mäkkého dreva. Napríklad brezové drevo má výbornú zápalnosť, takže horí aj pri vyššej vlhkosti. Smrekové drevo zase nepotrebuje dlhú dobu na vysušenie, efektívne sa môže spaľovať už po roku vysychania.

Ak zoradíme dreviny podľa základných vlastností, najkvalitnejšie a najlepšie drevo na kúrenie je dubové drevo. Ide o tvrdé drevo s dobrou výhrevnosťou a nízkou vlhkosťou. Zrovnateľnú kvalitu má buk, hrab či jaseň. Naopak, na rozkurovanie sú vhodnejšie mäkšie typy dreva.

Výhrevnosť dreva – tabuľka

Výhrevnosť pri vlhkosti dreva 25%

Druh dreva[MJ/kg][kWh/kg]
IhiličnatéSmrek13,13,6
Jedľa14,03,9
Borovica13,63,8
Smrekovec13,53,8
ListnatéTopoľ12,33,4
Jelša12,93,6
Vŕba12,83,6
Breza13,43,7
Jaseň12,83,6
Buk12,63,5
Dub13,13,6
Hrab12,23,4
Agát12,73,5